Oferujmy również bezgotówkowe naprawy pojazdów.  Jeżeli naprawę robisz na koszt ubezpieczyciela – taką usługę wykonujemy rozliczając się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

W zasadzie nie ma ograniczeń co do firm ubezpieczeniowych. Przyjedź – ocenimy stan pojazdu, wycenimy koszty naprawy i podejmiemy dalsze kroki.